Swedish for Medics > Content > Övrigt

Vanliga svenska förkortningar

ang.
anm.
avd.
betr.
bitr.
bl.a.
dvs.
el.
em.
EM
enl.
etc.
ev.
ffa.
fm.
f.n.
forts.
fr.o.m.
f.ö.
följ.
ggr.
jfr
kand.
kl.
m.a.o.
m.fl.
motsv.
nr
o.a.
osv.
p.g.a.
resp.
s.k.
SM
st., st
stud.
särsk.
t.ex.
t.o.m.
t.v.
angående
anmärkning
avdelning
beträffande
biträdande
bland annat
det vill säga
eller
eftermiddag
europamästerskap
enligt
etcetera
eventuell(t)
framför allt
förmiddag
för närvarande
fortsättning
från och med
för övrigt
följande
gånger
jämför
kandidat
klockan
med andra ord
med flera
motsvarande
nummer
och annat
och så vidare
på grund av
respektive
så kallad
svenskt mästerskap
styck(en)
studerande
särskilt
till exempel
till och med
tills vidare
Swedish for Medics > Content > Övrigt
© 2005 medialutions GmbH