Swedish for Medics > Content > Övrigt

Olika personalgrupper på en vårdavdelning

Undersköterskan
Arbetar med omvårdnad, kontroller som t.ex. puls, blodtryck, såromläggning, provtagning (blod-, urinprov). Handledning.

Sjuksköterskan
Läkemedelshantering, injektioner, dropp
Omvårdnad, provtagning, handledning.
Dokumentation i rapportering till andra sjuksköterskor / läkare.
Kontakter med andra vårdinstanser t.ex. primärvård.

Underläkaren (=UL) (AT, ST-läkare)
40h-bemanning
Journalskrivning, inskrivningar, daganteckningar, utskrivningar
Rond, beslut om vård och utredningar i samråd med PAL
Skriva remisser, recept etc.
Handledning

Överläkaren (=ÖL)
Mediciniskt ansvarig (PAL = PatientAnsvarig Läkare)
Beslut om inskrivning/utskrivning, diagnos, behandling
Storrond
Handledning

Kandidaten
In- och utskrivningar
Hålla sig insatt i ”sina” patienter och frågeställningarna kring dem.
Provtagning: träna under handledning.
Undersökningar (Följ med pat. på röntgen, fysiologiska undersökningar och liknande).
Rond

Sjukgymnast
Bedömningar inför rehabilitering, mobilisering, sjukgymnastiska behandlingar t.ex. andningsgymnastik.

Arbetsterapeut
Bedömning av hjälpmedelsbehov. Utprovning av hjälpmedel.

Swedish for Medics > Content > Övrigt
© 2005 medialutions GmbH