Swedish for Medics > Content

 

Kursöversikt

Under vår språkkurs MedVoice kommer du att få följa studenten Stephanie Schmidt under hennes praktik. Genom att gå in i hennes roll under kursens fem veckor kommer du att få en inblick i vardagen på ett svenskt sjukhus och lära dig mer om typiska situationer och uppgifter som du kommer att möta som läkarkandidat.


Dag 1 på avdelningen

Precis som på en ny arbetsplats börjar en praktikperiod med att man presenterar sig själv och att man lär känna den nya miljön och de personer som finns där. Först presenteras de olika personer som du under de här 5 veckorna kommer att möta. Därefter kommer en översikt över vad som händer en typisk arbetsdag på avdelningen och sedan kommer din första patientkontakt när du följer med sjuksköterskan som tar blodprover.

!!!Precis som inför en vanlig arbetsdag bör du förbereda dig genom att i förväg titta igenom och försöka lära dig de användbara ord och satser som finns listade till varje avsnitt. Du kommer att känna igen dessa senare under din vardag på sjukhuset!!!


Anamnesen

Under din första dag (under kursens andra vecka) kommer du att arbeta huvudsakligen med anamnesen. Du kommer att ställa frågor till en patient om dennes sjukhistoria, familj, besvär och slutligen sammanföra den informationen i en inskrivningsanteckning. I kontakten med patienten är det speciellt viktigt att behärska vissa typiska språkliga uttryck och ord.


Undersökningen

Under den tredje dagen på din praktik ägnar du dig främst åt den kliniska undersökningen och de fynd som kommer fram under denna. Du kommer att följa en patient till läkaren och få se hur en undersökning enligt schemat inspektion, palpation och perkussion går till. Dessutom kommer du under din tredje dag att lära dig om hur man bedömer röntgenbilder. Här kommer du att se att du behöver lära dig en del nya ord.


Ronden

Under den fjärde dagen kommer du att gå rond tillsammans med avdelningsläkaren. Här får du se ett antal olika patienter med olika sjukdomar och lära känna olika undersökningsmetoder. Din uppgift blir att förbereda en patientpresentation som ska vara kort och passa att framföras under t.ex. en rond. Nästa tema för dagen blir EKG med standardavledningar vilket läkaren kommer att förklara för dig.


Utredningsresultat och utskrivning

Den femte och sista dagen kommer resultaten från utredningarna av de två patienter som du redan har träffat. Medan den ena patienten förbereder sig inför att bli utskriven följer du den andra till operation. Inför utskrivningen måste du skriva en epikris.


Olika personalgrupper på en vårdavdelning


Vanliga svenska förkortningar

Swedish for Medics > Content
© 2005 medialutions GmbH