Swedish for Medics > Content > Uppgifter

Svenska för Läkare

Hot Potatoes uppgifter

Uppgiftet 1: presentation

Uppgiftet 2: avdelningsrutinerna

Uppgiftet 3: blodprovstagning_mll.htm

Uppgiftet 4: anamnesen

Uppgiftet 5: röntgenbilden

Uppgiftet 6: EKG

Swedish for Medics > Content > Uppgifter
© 2005 medialutions GmbH