Swedish for Medics > Content > Grammar 1

Grammatik

Download Grammatik PDF

1 VERB I PRESENS

  • Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ.
  • Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det finns ett tidsuttryck. Ex: pontus kommer imorgon.
  • Nästan alla svenska verb slutar på ar, -er eller r i presens.
(att) tala talar
(att) arbeta arbetar -r efter vokal
(att) bo bor
(att) gå går
(att) heta heter -er efter konsonant
(att) komma kommer
(att) åka åker

Övning

2 VERB I PRETERITUM (DÅTID/ IMPERFEKT)

  • Preteritum (imperfekt) använder man när man talar om det som hände tidigare vid en viss tidpunkt.
  • De flesta svenska verb slutar på de eller te i preteritum.
presens preteritum
Stam på a kosta      -r kosta      -de
Stam på kons tonande lev      -er lev      -de
Stam på kons tonlös: k p s t köp      -er köp      -te
Stam på vokal men inte a bo      -r bo      -dde

!!! Några verb är oregelbundna vara      är var !!!

Övning

3 VERB I FUTUR (FRAMTID)

  • Svenksa verb har ingen speciell form (futurum) för att uttrycka framtid.
  • Här följer exempel på hur man uttrycker framtid.
med tänker Hon tänker bli neurolog.
Vad tänker du göra ikväll?
(ungefär: Hon planerar...)
(Vad är dina planer?)
med ska De ska operera patienten.
Vad ska du göra i morgon?
Ska vi sluta nu?
Vad ska vi göra?
(Det är bestämt.)
(Har du planerat något?)
(Ofta vid omedelbar framtid.)
(Ofta vid frågor.)
med kommer att Det kommer Maria att tycka om.
Det kommer nog att snöa i morgon.
(Det tror man. En slags prognos.)
(Vi bestämmer inte över snön.)
med presens Vad gör du i morgon?
Kommer du med? (i morgon)
(Plus tidsmarkör = i morgon)
(Tiden kan vara underförstådd)

Övning

4 VERB I PERFEKT

har + ....t      Formen som slutar på t kallas för supinum.
har + ...tt      (efter betonad vokal)
har + ...it      (starka verb)

Pia har precis gått hem.
Han har tvättat kläderna.
Lars har städat.      
Han har köpt en varmkorv.
Hon har blivit arbetslös.
Pernilla har anemi.
Jag har inte ätit.
Dvs idag, och resultatet kan man se: hon är borta.
Man kan se resultatet: Kläderna är blöta/rena.
Resultat: Lägenheten är ren och fin.
Man ser: Han har en korv i handen.
Därför är hon deprimerad.
Därför ser hon blek ut.
Resultat: Jag är hungrig.
  • Man är interesserad av resultatet och inte av tiden. Man nämner inte tiden.
  • Perfekt är ett presenestempus har badat resultatet finns/syns/märks nu.

Övning 1

Övning 2

5 SUBSTANTIV BESTÄMD/OBESTÄMT FORM Singular

obestämd och bestämd form bestämd artikel
en kvällskurs
en lektion
kvällskursen
lektionen
-en efter konsonant för en-ord
en klocka
en pojke
klockan
pojken
-n efter vokal
ett jobb
ett universitet
jobbet
universitetet
-et efter konsonant för ett-ord
ett äpple
ett piano
äpplet
pianot
-t efter vokal

Övning

6 PLURAL OBESTÄMT FORM

-or en krona två kronor
-ar en avdelning
en köttbulle
två avdelningar
två köttbullar
-er
-r
en apelsin
en sko
två apelsiner
två skor
-n ett äpple (vokal) två äpplen
- ett päron (konsonant)
en lärare
tvåpäron
två lärare

Övning

7 PLURAL BESTÄMT FORM

Plural
skolor
bilar
skolorna
bilarna
en-ord -na
äpplen
hu
äpplena
husen
ett-ord på vokal
ett-ord på kons
-a
-en

Övning

8 PRONOMEN

subjektspronomen

jag      
du
han
hon
vi
ni
de (dom)
objektspronomen

mig/mej
dig/dej
honom
henne
oss
er
dem (dom)

Övning

9 POSSESIVA PRONOMEN

en      tavla

min      tavla
din      tavla
hans      tavla
hennes      tavla
vår      tavla
er      tavla
deras      tavla
ett      hus

mitt      hus
ditt      hus
hans      hus
hennes      hus
vårt      hus
ert      hus
deras      hus
många      frågor

mina      frågor
dina      frågor
hans      frågor
hennes      frågor
våra      frågor
era      frågor
deras      frågor

Övning

Swedish for Medics > Content > Grammar 1
© 2005 medialutions GmbH