1 2 3 4 5
Bilde av ett-tall
 
 
   

 

    Bilde av bok med alfabet
Søk i ordboka  

Grammatikk for leksjon 1

Verb

Svake verb

De svake verbene kan deles i undergrupper etter hvilken endelse de har i preteritum:

  Infinitiv Presens Preteritum Perfektum partisipp
Gruppe 1        
-et / -a
snakke snakker snakket / snakka snakket / snakka
  skifte skifter skiftet / skifta skiftet / skifta
Gruppe 2        
-te informere informerer informerte informert
  avtale avtaler avtalte avtalt
Gruppe 3        
-de leve lever levde levd
Gruppe 4        
-dde skje skjer skjedde skjedd
         

 

Noen få av verbene i gruppe 2 forandrer vokal:

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum partisipp
fortelle forteller fortalte fortalt
følge følger fulgte fulgt
gjøre gjør gjorde gjort
spørre spør spurte spurt

Gå videre  Bilde av pil forover

1 2 3 4 5