Bilde av bok med alfabet
Søk i ordboka  
   
   
 

Bilde av det engelske flagget

Norsk for fremmedspråklige sykepleiere. Helsenorsk.

Mellomnivå
CEF-nivå: B1

Kurset er delt i fem leksjoner. Du kan gå fra denne introduksjonssiden til hver enkelt leksjon via feltene øverst og nederst på denne siden. Picture of the lection part of the menu

Du kan høre deler av hver enkelt tekst eller hele teksten ved å klikke på henholdsvis Bilde av høyttaler og Bilde av høyttaler

Når du arbeider videre med teksten, kan du bruke de forskjellige ordlistene. Ordlistene er strukturert på forskjellige måter. For hver leksjon er det en ordliste der ord og uttrykk er oppgitt i den rekkefølge de forekommer i teksten Bilde av åpen bok og en alfabetisk ordliste .Bilde av bok med alfabet

 

Ordlistene finnes i både norsk-norsk, norsk-engelsk og norsk-tysk versjon .
Picture of the vocabulary part of the menu


Det er også mulighet for å søke etter spesielle ordBilde av sokefeltet

Ordlistene kan man også klikke seg til fra kursets grammatikkdel.

Grammatikken er ordnet i den rekkefølgen som innholdet i leksjonene gjør naturlig. Du kan klikke deg til grammatikkdelen fra felt øverst og nederst på hver side eller Bilde av grammatikkmenyfeltet.

For hver enkelt leksjon kan man på samme måte klikke seg til en oppgavedel. Oppgavedelen har sjekkfunksjon slik at du kan finne ut om du har svart riktig. Til oppgavene hører det også diktater. Viktig! Hvis du ikke har tilgang til de norske vokalene æ, ø og å, kan du skrive henholdsvis ae, oe eller ö, og aa istedenfor.

 

Arbeid med leksjonene

Lytt først til hver tekst en eller flere ganger for å forstå så mye som mulig gjennom det du hører. Siden det forekommer mye autentisk tale, vil det være avvik mellom den skriftlige versjonen og den muntlige versjonen. Det er meget viktig å øve opp evnen til å forstå naturlig tale så utnytt denne muligheten som disse leksjonene gir deg.

Kort oversikt over leksjonene