Bilde av bok med alfabet
Søk i ordboka  

Bilde av det engelske flagget

Leksjon 1 | Leksjon 2 | Leksjon 3 | Leksjon 4 | Leksjon 5

 

Leksjon 1

Tema: De forskjellige vaktene på en sykehusavdeling
Tre sykepleiere presenterer seg og forteller om de forskjellige vaktene ved en sykehusavdeling: morgenvakt, dagvakt og nattevakt.

I denne leksjonen lærer du:

 • hvordan man kan presentere seg
 • om vaktene på en sykehusavdeling
 • verbbøying
 • å skrive etter enkel diktat

Mål:

 • forstå enkle egenpresentasjoner
 • kunne presentere deg selv
 • forstå lengre presentasjoner med yrkesrelatert innhold
 • opparbeide et ordforråd relatert til arbeid på sykehus

Ikon for toppen av sidentil toppen

Leksjon 2

Tema: Kroppsdeler
Du får her en oversikt over de forskjellige kroppsdelene.

Tema: Skifte av skjorte
En sykepleier skifter skjorte på en pasient som er svett og varm og har feber.

I denne leksjonen lærer du:

 • betegnelser for legemsdeler
 • å samtale med en pasient
 • substantivbøying
 • å skrive etter enkel diktat

Mål:

 • kunne betegnelser for legemsdeler
 • forstå samtale mellom sykepleier og pasient
 • forstå hvordan man kan samtale med en pasient
 • opparbeide et ordforråd knyttet til samtale med pasient (skifte av skjorte)

Ikon for toppen av sidentil toppen

Leksjon 3

Tema: Å begynne på en ny arbeidsplass
Teksten dreier seg om forskjellige rutiner som er vanlige i forbindelse med at man begynner på en ny arbeidsplass.

Tema: Presentasjon av en sengepost
Sykepleier Siren Eriksen forteller om hvordan en sengepost vanligvis er organisert.

I denne leksjonen lærer du:

 • litt om å begynne på en ny arbeidsplass
 • om sengeposten på et sykehus
 • dager og helg
 • adjektivbøying
 • om leddsetninger med som og hvor
 • hvordan vi stiller spørsmål
 • å skrive etter enkel diktat

Mål:

 • forstå informasjon knyttet til å begynne på en ny arbeidsplass
 • forstå informasjon om sengeposten på et sykehus
 • kunne forstå og stille ulike typer spørsmål
 • opparbeide et ordforråd knyttet til arbeid på sykehus

Ikon for toppen av sidentil toppen

Leksjon 4

Tema: Stell av brannsår
Sykepleier Mette Grimeland steller et brannsår som Lise har fått. Hun fjerner en gammel bandasje og renser såret. Deretter setter hun på nye og bedre kompresser og forklarer hvordan Lise skal behandle såret videre.

I denne leksjonen lærer du:

 • om stell av brannsår
 • om leddsetninger
 • om setningsstruktur
 • å skrive etter enkel diktat

Mål:

 • kunne samtale med pasient med smerter i forbindelse med sår
 • kunne forstå og bruke ulike typer leddsetninger
 • opparbeide et ordforråd for behandling av sår

Ikon for toppen av sidentil toppen

Leksjon 5

Tema: Hygiene
Teksten handler om hygiene i forbindelse med pasienter og sykehuspersonale.

Tema: Måling av temperatur
Teksten dreier seg om forskjellige måter å måle temperaturen på.

I denne leksjonen lærer du:

 • litt om hygiene
 • om måling av temperatur
 • om modalverb
 • om passiv
 • å skrive etter enkel diktat

Mål:

 • forstå informasjon om hygiene
 • forstå informasjon om måling av temperatur
 • opparbeide et ordforråd for hygiene
 • opparbeide et ordforråd for temperatur
 • kunne forstå og bruke modalverb
 • kunne forstå og bruke enkle uttrykk med passivt verbal