1 2 3 4 5
Bilde av ett-tall
Bilde av lite 2-tall
 
Bilde av pil forover  Tilbake

 

    Bilde av bok med alfabet
Søk i ordboka  

Vaktene ved en sykehusavdeling

Hele teksten: Bilde av høyttaler

Bilde av høyttalerLotte Lahn-Johannessen, Isabelle Vestnes og Kristian Hansen forteller.

Isabelle Vestnes forteller om dagvakten Bilde av en bok

Bilde av høyttaler

Nå skal vi forklare litt hvordan et helt vaktskift forløper med dagvakt, kveldsvakt og nattevakt. Og da begynner vi med dagvakten.

Bilde av høyttalerAvdelinga som vi går ut i fra, er oppdelt i to grupper. Vi begynnerBilde av Isabel med morgenrapport. Da går vi gjennom pasientpermen og går gjennom ulike undersøkelser og prøver som pasienten skal ta. Videre så fordeler vi arbeidsoppgavene, vi fordeler pasientrom, og det kan være at noen skal ha ø-hjelp, noen skal sjekke rekvisita, medisinrommet og skyllerommet. Videre så er det noen som har det overordna ansvaret for medisiner. Så kommer morgenstellet for de som har behov for det. Frokosten blir satt fram, og pasienter som skal ha medisin, får det.

Bilde av høyttalerSå er det previsitt og legevisitt etter det. I previsitten så går sykepleieren gjennom pasientmappen sammen med lege og sosionom. Etter det så går legen sammen med sykepleieren rundt til alle pasientene, og her er det sykepleieren sin rolle å sørge for at pasienten forstår det som legen sier og videre følge med på hva legen gjør av endringer med medisin og eventuelt behandling.

Bilde av høyttalerEtter legevisitten så har sykepleieren etterarbeid. Det kan være å rekvirere blodprøve, levere rekvisisjon, ringe røntgen og avtale undersøkelse. Når dette er ferdig, så innkaller sykepleieren til gruppemøte, og da informerer hun de andre på gruppa om eventuelle endringer som har skjedd med de forskjellige pasientene. Så er det lunsj og eventuelt medisiner for de som skal ha det. Her har også personalet pause. Etter lunsj og pause så er det utskrivelse av pasienter for de som skal reise hjem. Så gir dagvakten rapport videre til kveldsvakten.

Gå videre  Bilde av pil forover

1 2 3 4 5