1 2 3 4 5
Bilde av ett-tall
 
 
   

 

    Bilde av bok med alfabet
Søk i ordboka  

LEKSJON 3 - Å begynne i ny jobb

Å begynne på en ny arbeidsplass Bilde av en bok

Hele opptaket: Bilde av høyttaler

Bilde av høyttalerDet er forskjellige måter å ta i mot og introdusere nye hjelpepleiere og sykepleiere på, og det kan variere med om du arbeider ved sykehus eller sykehjem. Det kan også variere fra sykehjem til sykehjem og fra sykehus til sykehus.


Bilde av høyttalerVanligvis vil en avdelingsleder eller kontaktperson ønske deg Ny i jobbenvelkommen og ta deg i mot.

Bilde av høyttalerFørste dag er det en del obligatoriske punkter du må gjennom. For eksempel må du registreres hos den som er økonomiansvarlig, og du må levere skattekort. Som nyansatt må du selvfølgelig underskrive taushetsløfte.

Bilde av høyttalerDe fleste hjelpe- og sykepleiere arbeider turnus, og du vil få utdelt turnusplanen. Du får tildelt garderobeskap og utlevert arbeidstøy. De nøklene som du vil trenge i arbeidet ditt, er det også vanlig at du får første dagen.

Bilde av høyttalerKontaktpersonen din gir deg innføring i det daglige arbeidet ditt og rutinene ved avdelingen.

Bilde av høyttalerDet er naturlig at du får en omvisning til ulike avdelinger og enheter på sykehuset eller sykehjemmet. Sist, men ikke minst, så blir du presentert for kolleger og andre personer som det er naturlig at du får kontakt med i løpet av en arbeidsdag.

Bilde av høyttalerI løpet av de første dagene er det også viktig at nye medarbeidere får undervisning i brannvern, og opplæring i hvordan sykesignalanlegget fungerer.

Bilde av høyttalerDu vil oppleve at flere sykehus og sykehjem legger stor vekt på at nye medarbeidere blir informert om telefonkulturen og hvordan man tiltaler pasientene eller brukerne. Dette gjelder enten man har norsk som morsmål eller har fremmedspråklig bakgrunn.

Bilde av høyttalerDet er viktig å sikre seg at nyansatte får en skikkelig innføring på arbeidsplassen. Derfor er det vanlig at nye medarbeidere har en oppfølgingssamtale etter en viss tid, for eksempel etter en måned.

Gå videre  Bilde av pil forover

1 2 3 4 5