1 2 3 4 5
Bilde av ett-tall
Bilde av lite tall
 
Bilde av pil forover  Tilbake  

 

    Bilde av bok med alfabet
Søk i ordboka  

LEKSJON 3

Sengeposten Bilde av en bok

Hele opptaket: Bilde av høyttaler

Samtale med sykepleier Siren Eriksen.

Bilde av høyttaler– Siren, jeg tenkte vi skulle snakke litt om sengeposten, og nå vet jeg at dette kan variere fra et sykehus til et annet, fra en institusjon til en annen. Men kunne du snakke litt om en typisk sengepost, fortelle oss hvordan den er?

Bilde av høyttaler– Det varierer nok en del, som du sier. Men det er noen faste ting eller faste rom som finnes på en avdeling. En avdeling er bygd opp med pasientrom. Det kan være flersengsrom eller rom hvor det bare er én seng, og det er bad tilknyttet dem. Også er det skyllerom hvor Medisinromen behandler rent og urent og for eksempel kan vaske bekken eller vaskevannsfat. Også er det lintøyrom, hvor man finner tøy, rent tøy.

Bilde av høyttalerDet er et vaktrom eller pauserom til de som jobber på avdelingen, og det er et avdelingssykepleiers kontor, og det finnes enkelte steder medisinrom også. Eller noen steder er det bare et medisinskap eller en del av vaktrommet som er medisindelen.

Bilde av høyttaler– Når det er eget medisinrom, betyr det at det er en pasientavdeling hvor det er behov for ekstra mye medisiner, eller er det mer tilfeldig ut fra sykehuset?

Bilde av høyttaler– Det er nok litt tilfeldig ut fra sykehuset og når det er bygget og sånn. Men på avdelinger hvor det for eksempel gis cellegift, eller det er mer, brukes mer medikamenter og væske, er det behov for et sånt eget rom.

Bilde av høyttaler– Du snakket også om ensengsrom og flersengsrom. Hva er det vanlige i dag på sykehus?

– Det er mange flersengsrom, så det er veldig vanlig.

– Hvor mange kan det da være på hvert rom?

– Gjerne fire, opp til fire, vil jeg si er vanlig.

 

 

Gå videre  Bilde av pil forover

1 2 3 4 5